Analiza finansowa. Prekursorem prognozy finansowej jest technika pozwalająca na przewidywanie kondycji przedsiębiorstwa , zwana popularnie analizą finansową. Analiza finansowa jest coraz częściej wymagana nie tylko w sytuacjach naturalnych (dbałość o przyszłość firmy itp…) , ale również na potrzeby przewidywania opłacalności kredytowania firmy przez bank (dziś już to standardowa procedura ) , wizji współpracy z ewentualnym kontrahentem, oraz we wszelkich sytuacjach wymagających podjęcia kroków uwierzytelniających kondycję finansową firmy i jej rokowania.

Analiza finansowa w nowej odsłonie

to wykorzystanie nowoczesnych technologii – oprogramowania działającego online, dzięki któremu nawet laik w temacie projekcji finansowych jest w stanie krok po kroku stworzyć prognozy finansowe dla swojej firmy.
Nie potrzebna tu wiedza z zakresu zaawansowanej ekonomii i doświadczenie w tworzeniu profesjonalnych analiz finansowych. Wystarczą podstawowe informacje o firmie, jej kondycji, wynikach finansowych z poprzednich lat i …odrobina samozaparcia. System analizy finansowej online został przygotowany przez praktyków, na co dzień zajmujących się konwencjonalną obsługą firm w tym zakresie. W połączeniu z wiedzą doświadczonych informatyków stworzono intuicyjne nadrzędzie, pozwalające na stworzenie analizy finansowej praktycznie każdemu. A na dodatek można to zrobić samemu, bez kosztownego wsparcia fachowców, wyłącznie poprzez połączenie internetowe.


reklama

FINANSE INWESTYCJE – Gdzie ulokować swoje ciężko zarobione pieniądze?


Prognoza czy też projekcja finansowa ma na celu pokazanie jak będzie wyglądała finansowa sytuacja przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Daje on zatem obraz przyszłych przychodów i kosztów firmy, odpowiada na pytanie, czy firma utrzyma płynność finansową i będzie rentowna, czy też plany co do rozwoju przedsiębiorstwa pociągają za sobą zagrożenia, które w pesymistycznym scenariuszu doprowadzić mogą do jej upadku. Szczególnie ważnym momentem, w którym sporządza się prognozę finansową, jest moment przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. Trzeba bowiem wówczas rozważyć, czy zamierzone działania są opłacalne w perspektywie kilkuletniej, firma udźwignie koszt ich finansowania i będą korzystne dla dalszego jej rozwoju.

ZALETY ANALIZY FINANSOWEJ ONLINE

e-projekcje o swoim produkcie – analizie finansowej online

Małe i średnie przedsiębiorstwa zobowiązane są często do przygotowywania profesjonalnych prognoz finansowych, nie mając jednocześnie odpowiednio przygotowanej do tego kadry ani środków niezbędnych do zakupu drogiej usługi profesjonalnego doradcy finansowego.e-projekcje stworzone zostały właśnie z myślą o nieprofesjonalistach, dla których niezbędne jest wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu prognozy. W pierwszej kolejności e-projekcje adresowane są do księgowych, właścicieli firm i osób przygotowujących wnioski o dotacje unijne, którzy nie mają fachowej wiedzy z zakresu planowania finansowego, a przygotowanie analizy finansowej jest dla nich doraźnym zadaniem i wynika z bezpośrednich potrzeb (np. ubieganie się o kredyt czy dotację unijną). Ambicją twórców programu było stworzenie narzędzia, dzięki któremu nawet laik będzie w stanie przygotować poprawną prognozę finansową i zinterpretować jej wyniki. Cel ten realizowany jest dzięki rozbudowanej pomocy prowadzącej użytkownika krok po kroku przez zawiłości informacji finansowych, a także dzięki automatycznie generowanemu komentarzowi pozwalającemu na zinterpretowanie uzyskanych wyników i ewentualne wprowadzenie korekt do pierwszej wersji prognozy. Co istotne, e-projekcje napisane zostały zarówno z myślą o przedsiębiorcach prowadzących księgi rachunkowe, jak i księgę przychodów i rozchodów. Dla tych ostatnich stworzono czytelny model przejścia z danych zawartych w prowadzonych księgach do modelu sprawozdań finansowych z ustawy o rachunkowości.

Rzeczywistość gospodarcza wymusza na małych i średnich firmach sporządzanie prognoz finansowych dla prowadzonej działalności. W pierwszej kolejności, potrzeba taka powstaje przy ubieganiu się przez przedsiębiorstwo o kredytu lub leasing. Banki i firmy leasingowe wymagają od przedsiębiorców, także prowadzących księgi przychodów i rozchodów, drobiazgowej analizy finansowej wpływu planowanej inwestycji na sytuację kredytobiorcy lub leasingobiorcy. e-projekcje to łatwe w obsłudze narzędzie informatyczne pozwalające przygotować prognozę finansową oraz zinterpretować jej wyniki.

Prognozy finansowe stanowią niezbędny element większości wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Uzyskanie dotacji możliwe jest tylko po przedstawieniu planu finansowego i jego pozytywnej ocenie przez ekspertów finansowych. e-projekcje pomogą zarówno przedsiębiorcy przygotowującemu wniosek o dotację samodzielnie, jak i ułatwią pracę firmie doradczej zajmującej się przygotowywaniem wniosków o dotację na zlecenie przedsiębiorców.

Nie należy również zapominać, że e-projekcje mogą być wykorzystywane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem dla wstępnej oceny planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, ich opłacalności i celowości. Na podstawie prognozy przygotowanej dzięki oprogramowaniu dostępnemu online właściciel firmy uzyska niezbędne informacje na temat ekonomicznych skutków rozważanych działań, a czytelne podsumowanie wraz z komentarzem pomoże w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.