NEWEXPERT – Odszkodowania Zabrze, Rybnik, Gliwice, Śląsk.

zapytaj_specjalistęŚwiadomość relacji,  które obowiązują w  instytucjach ubezpieczeniowych umożliwia firmie Newexpert kompleksową weryfikację stopnia oferowanych odszkodowań i ich adekwatności do  stanu faktycznego szkód objętych ubezpieczeniem. Jakość i rzetelność Newexpert doceniły już rzesze zadowolonych zleceniodawców. Zadowolenie klienta motywuje nas do działania, a dzięki nam tysiące naszych „podopiecznych” odzyskuje należne  im pieniądze w najwyższym przysługującym wymiarze. Pamiętaj – uzyskujemy maksymalną kwotę należnego Ci odszkodowania!

Przykład – działalności Newexpert – odszkodowanie za WYPADEK PRZY PRACY

wypadek-przy-pracy,pracyh300pxRównolegle ze świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody na osobie w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, ma mozliwość prawną żądać odszkodowania także od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Podstawową kwestią prawną są tu  przepisy określające odpowiedzialność za czyn niedozwolony (art. 415 i następne k.c.). Co za tym idzie –  poszkodowany pracownik powinien wykazać przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, tj. winę, poniesioną szkodę oraz związek przyczynowo-skutkowy.
Pamiętajmy jednak, że wielu pracodawców, a w szczególności z branż o podwyższonym stopniu zagrożenia (budownictwo, kolej, górnictwo, energetyka, wodociągi ), odpowiada za  uszczerbek klienta niezależnie od stopnia winy –  odpowiedzialność pracodawcy kształtuje się bowiem względem stopnia ryzyka. Nasza działalność jak dotychczas skutkuje zasądzeniem odszkodowania nawet wówczas, gdy ze strony pracodawcy nie wystąpiły żadne uchybienia.

WARTO WIEDZIEĆ: W porównaniu do świadczeń uzyskiwanych z ZUS – z założenia limitowanych co do swojej wysokości – odszkodowanie dochodzone bezpośrednio od pracodawcy przedstawia się wyjątkowo korzystnie, nie ma bowiem ustawowych ograniczeń jego wysokości. Uzyskiwane tą drogą kwoty mogą zatem osiągać pułap nawet kilkudziesięciu, a w przypadku śmierci bądź ciężkiego kalectwa, nawet kilkuset tysięcy złotych.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż w obecnych realiach, niemalże każdy przedsiębiorca posiada w zakresie skutków działalności swojego przedsiębiorstwa dobrowolną polisę OC. A zatem, zgłoszona przez Państwa szkoda w żaden sposób nie uderzy w majątek  pracodawcy, do jej likwidacji zobowiązany jest zakład ubezpieczeń. Jako poszkodowany pracownik w żadnym razie nie Powinieneś  obawiać się negatywnej reakcji ze strony pracodawcy i np.  z tej konkretnej przyczyny unikać dochodzenia przysługujących Ci praw !

Newexpert Kancelaria Prawna

Ul. Wielicka 16, 44-103 Gliwice

Telefony:

32 335 30 35

32 335 30 39